Investment funds for „Qualifying” investors

Fundusze inwestycyjne dla inwestorów „kwalifikujących się”

  1. Minimalna inwestycja w wysokości 75 000 €;
  2. Osoba prawna lub fizyczna lub trust, którego aktywa netto wynoszą co najmniej 75 000 EUR;
  3. Osoba, osoba prawna lub fizyczna, która zdobyła uzasadnione doświadczenie w obrocie funduszami o tej samej typologii;
  4. W przypadku osób, które zdobyły co najmniej roczne doświadczenie na stanowiskach kierowniczych w spółkach działających w tym samym sektorze finansowym, nie są wymagane kryteria dotyczące kapitału ani doświadczenia;
  5. Osoby, które są bardzo bliskie promotorom funduszu, maksymalnie 10 osób;
  6. Brak limitów dźwigni, brak ograniczeń w inwestycjach i zadłużeniu poza określonymi przez promotorów w memorandum bez konieczności powołania depozytariusza bankowego z rolą monitorującego zarządzającego; prime broker może pełnić rolę „przechowywania” i realizacji zleceń;

Wymagane jest zakwalifikowanie inwestora jako „Inwestor Kwalifikowany”;