Scentralizowany system dla systemów finansowych

System podatkowy na Malcie jest korzystny i konkurencyjny. Obejmuje szereg atrakcyjnych korzyści, takich jak pełny system naliczania, system ulg podatkowych oraz zintegrowana sieć międzynarodowych konwencji podatkowych. Malta stała się dziś jednym z największych europejskich centrów usług finansowych, oferując najbardziej konkurencyjne stawki podatkowe w Unii Europejskiej.

Ponadto system podatkowy Malty został dokładnie zbadany przez Komisję Europejską, a Kodeks Postępowania Unii Europejskiej, po przystąpieniu Malty do Unii Europejskiej, został od tego czasu uznany za w pełni zgodny z prawem UE.

Cechy maltańskiego systemu podatkowego

 

  • pełny system imputacji i system ulg podatkowych;
  • system zwolnienia z udziału z dodatkowymi zwolnieniami dla określonych dochodów – takich jak dochód z kwalifikujących się patentów;
  • rozległa i rozwijająca się sieć umów o unikaniu podwójnego opodatkowania (obecnie obejmująca 60 istniejących umów o unikaniu podwójnego opodatkowania);
  • dostęp do korzyści wynikających z dyrektyw podatkowych Komisji Europejskiej;
  • zerowe opodatkowanie wychodzących płatności z tytułu odsetek, tantiem lub dywidend;
  • zerowe opodatkowanie zysków kapitałowych ze sprzedaży udziałów w spółkach maltańskich;
  • brak opodatkowania nakładów inwestycyjnych.