Wymagania niezbędne do korzystania z usług Back-Office

Aby aktywować usługi back-office, musisz założyć firmę na Malcie, składając wniosek do Malta Business Registry (MBR), dołączając następujące dokumenty:

 • wskazać klientów i firmy, którzy nie są rezydentami Malty;
 • istotne informacje o spółce i statucie spółki;
 • sprawozdania finansowe i profil firmy, jeśli są dostępne, informacje o rejestrach;
 • dane akcjonariuszy/beneficjentów;
 • biznes plan i plan finansowy;
 • istotne informacje o klientach lub firmach otrzymujących usługi;
 • informacje o lokalu na Malcie, skąd będą świadczone usługi;
 • oszacować liczbę osób do zatrudnienia i wszelkie wymagane pozwolenia na pracę.

Usługi sekretarskie

Oprócz usług back office, RTS ADVISORY oferuje również usługi sekretarskie i zarządcze dostosowane do potrzeb klientów. Są to:

 • Spersonalizowana obsługa sekretariatu telefonicznego w języku włoskim lub angielskim, za pomocą nagranych wiadomości, które są przetwarzane zgodnie z wcześniej określonymi instrukcjami
 • Obsługa faksów w imieniu klienta
 • Korespondencja mailowa oraz adres pocztowy i usługi pocztowe
 • Sale konferencyjne