Utworzenie prywatnego funduszu inwestycyjnego

RTS Advisory Ltd dostarcza firmom swoje doświadczenie i know-how w tworzeniu UCI (Undertaking for Collective Investment – Przedsięwzięcia Zbiorowego Inwestowania) lub potocznie zwanych funduszami inwestycyjnymi. Maltański system prawny inwestycji jest jednym z najbardziej kompleksowych i dobrze zorganizowanych na świecie, oparty na modelu angielskim, który został zrewidowany i zaktualizowany w 1994 r. poprzez ustawę o usługach inwestycyjnych, co daje możliwość uzyskania koncesji w znacznie krótszym czasie przy niższych kosztach w porównaniu z innymi systemami europejskimi.

Ponadto maltański system finansowy umożliwia:

  • Migrację funduszy inwestycyjnych z innych jurysdykcji, zapewniając tym samym ciągłość aktywów bazowych;
  • Paszportowanie licencji we wszystkich państwach członkowskich UE;
  • Szeroką dostępność struktur samozarządzających z możliwością tworzenia niezależnych subfunduszy w ramach istniejących SICAV.