Fundusze inwestycyjne dla „doświadczonych” inwestorów

Zgodnie z ustawodawstwem „doświadczony inwestor” to osoba, która posiada wszelkie kompetencje i doświadczenie, aby móc zrozumieć charakter inwestycji i samodzielnie podejmować decyzje w ich sprawie.

Doświadczony inwestor musi spełnić następujące wymagania:

  • Minimalna inwestycja w wysokości 10 000 €;
  • osoba, która zdobyła minimum 1 rok doświadczenia zawodowego w sektorze finansowym lub prowadziła działalność w zakresie inwestycji objętych funduszem nawet jako przedsiębiorca;
  • osoba, która zdobyła uzasadnione doświadczenie w nabywaniu i/lub sprzedaży kwot funduszu o takiej samej typologii jak dany fundusz;
  • osoba, która przeprowadzała znaczące transakcje finansowe z określoną częstotliwością: na przykład 4 transakcje na kwartał przez dwa lata z minimalną kwotą 30 000 EUR;
  • Przewidywane są ograniczenia i ograniczenia dotyczące pożyczek tymczasowych. Istnieją jednak ograniczenia dotyczące dźwigni finansowej poprzez instrumenty pochodne, które nie mogą przekraczać 100% NAV.