Fundusze inwestycyjne dla inwestorów nadzwyczajnych

Inwestorzy muszą spełniać następujące kryteria:

  1. Minimalna inwestycja w wysokości 750 000 €;
  2. Osoba prawna lub fizyczna, której aktywa netto wynoszą co najmniej 75 000 000 EUR.
  3. Osoba prawna lub fizyczna, która zdobyła uzasadnione doświadczenie w obrocie funduszami o tej samej typologii;
  4. Nie są wymagane kryteria kapitałowe lub doświadczenie dla osób, które zdobyły co najmniej roczne doświadczenie na stanowiskach kierowniczych w spółkach działających w sektorze finansowym;
  5. Osoby, które są bardzo bliskie promotorom funduszu, maksymalnie 10 osób;
  6. Brak limitów dźwigni, brak ograniczeń w inwestycjach i zadłużeniu poza określonymi przez promotorów w memorandum bez konieczności powołania depozytariusza bankowego z rolą monitorującego zarządzającego; prime broker może pełnić rolę „przechowywania” i realizacji zleceń;
  7. Wymagane jest zakwalifikowanie inwestora jako „Inwestor Nadzwyczajny”

Ta typologia MTP bardzo szybko uzyskuje pozwolenie na prowadzenie działalności od regulatora MFSA;